Tempo 100

Krav for at få Tempo 100 tilladelse

  • Campingvognen skal have monteret godkendt slingrekobling.
  • Campingvognens dæk må ikke være mere end 6 år gamle.
  • Campingvognen dæk skal være godkendte til min. 120 km/t (min. L-mærket).
  • Campingvognsdækkenes bæreevne skal svare til vognens akseltryk.
  • Campingvognens aksel skal være forsynet med støddæmpere.

Brugerbestemmelser(tjekkes ikke ved Tempo 100 kontrol):

  • Trækkende køretøj skal have ABS-bremser.
  • Campingvognens totalvægt må ikke overstige det trækkende køretøjs køreklare vægt (egenvægt + 125 kg).

Bemærk:

Campingvogne uden slingrekobling og teltvogne uden slingrekobling og støddæmpere kan også godkendes til Tempo 100.
Her stilles der dog extra krav til trækkende køretøj.

I tvivlstilfælde kontakt os.

Vi kan evt. foretage en Tempo 100 test hos dig (eller på den campingplads vognen er placeret) – ring til os og hør nærmere om mulighederne.